Μία βαθύτερη κατάσταση


08.01.2018

Όταν ομιλεί ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Πατέρες για ειρήνη δεν εννοούν την αποχή από τον σωματικό ή πνευματικό πόλεμο, αλλά μία βαθύτερη πνευματική κατάσταση. Αρχίζει με την ειρήνευση της συνειδήσεως του ανθρώπου αλλά μετέχει της άκτιστης ενέργειας του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του Θεού, πρέπει να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με τον πλησίον του και με τον Θεό.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός