Όπως και ο Χριστός


19.12.2017

Υπάρχουν ποιοτικές διαβαθμίσεις στην μετοχή της ειρήνης του Χριστού. Τελικά φθάνει ο άνθρωπος στο σημείο να γίνει και ο ίδιος ειρηνοποιός, όπως και ο Χριστός είναι ειρηνοποιός, επαληθεύοντας τον μακαρισμό του Κυρίου, «μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται».