Ως μέλος της εκκλησίας


04.07.2016

20160704-3Λέει κάτι ο Άγιος Ιωάννης πολύ θεόπνευστο: «φως κοσμικοίς μοναχοί, φως μοναχοίς άγγελοι» και αυτό δεν το λέει για να μειώσει τους κοσμικούς, τους λαϊκούς. Το λέει διότι θέλει να δείξει το μεγαλείον της εμπειρίας της εκκλησίας κι ένας μοναχός αγωνίζεται και αφιερώνεται και δέχεται την Χάρη του Αγίου Πνεύματος με έναν ιδιαίτερο τρόπο, την δέχεται ως μέλος της εκκλησίας.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός