Τους διέκρινε μία εσωστρέφεια


18.11.2015

20151118-1
Ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να δεχθούν με αίσθηση την Χάριν του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό παρατηρούμε σε μερικούς Αγίους, όταν ήταν παιδιά δεν τους άρεσαν τα παιχνίδια, όπως στους συνομήλικούς τους, αλλά τους διέκρινε μία εσωστρέφεια και σοβαρότητα, ένα γεροντικό φρόνημα, όπως φαίνεται και στον βίο του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Αλλά και ο μακάριος Γέροντας Σωφρόνιος, που κοιμήθηκε το 1993, όταν ήταν σε νηπιακή ηλικία, τον επισκεπτόταν το θείο φως, το άκτιστο και άυλο.

Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός