Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων


24.01.2011

Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων, είναι ένα από τα κτήρια της Μονής που ανάγονται στους βυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική μικρών διαστάσεων, με τοιχογραφίες του 14ου αιώνα. Κατά τον 19ο αιώνα το κτήριο δέχθηκε εκτεταμένες εργασίες επισκευών και επιζωγραφήσεις των τοιχογραφιών του. Κτήτορας του ναού θεωρείται ο Άγιος Σάββας ο Χιλανδαρινός, ο οποίος παριστάνεται στις τοιχογραφίες του νάρθηκα μαζί με τον σέρβο δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση. Από χρυσόβουλλο του 1368 πληροφορούμαστε ότι ανάμεσα στις ευεργεσίες του Ούγκλεση ήταν και ένα νοσοκομείο, ενδεχομένως εκείνο που σωζόταν ως τα μέσα του 19ου αιώνα στα βόρεια του ναού.