Κλίμα


11.05.2011

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Μονής Βατοπαιδίου είναι όμοιες με εκείνες των χαμηλότερων ζωνών του  Αγίου  Ορους. Μέχρι το υψόμετρο των 450 περίπου μέτρων, το κλίμα είναι μεσογειακό, εύκρατο και ημίξηρο.  Αντιθέτως, στις υψηλότερες ημιορεινές τοποθεσίες της Μονής το κλίμα είναι ψυχρότερο και υγρότερο, με περισσότερες βροχές και χιονοπτώσεις κατά την χειμερινή περίοδο.  Ολόκληρη η περιοχή είναι εκτεθειμένη στους ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, αλλά το γενικά χαμηλό υψόμετρο και η μεγάλη απόστασή της από τις υψηλές κορυφές του  Αθωνα την προστατεύει από ακραία καιρικά φαινόμενα.