Εισαγωγή στους Περιηγητές


11.05.2011

Το φαινόμενο του περιηγητισμού που εμφανίζεται στην τουρκοκρατούμενη  Ανατολή δεν θα μπορούσε να μην παρατηρηθεί και στο Αγιον  Ορος.

Η αθωνική πολιτεία προκάλεσε από νωρίς το ενδιαφέρον των δυτικών κυρίως περιηγητών, οι οποίοι επισκέπτονταν τα αγιορειτικά καθιδρύματα έχοντας ποικίλα κίνητρα (περιέργεια, φιλομάθεια, σύνταξη ενημερωτικών αναφορών, απόκτηση χειρογράφων).

Η Μονή Βατοπαιδίου καθώς ήταν από τις μεγαλύτερες, πλουσιότερες και πλέον προσιτές μονές περιλαμβανόταν σχεδόν πάντα στην διαδρομή των οδοιπόρων, οι οποίοι κετέγραψαν στα κείμενά τους πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και τα κτίσματά της.