Ο Ρήγας Φερραίος και το Βατοπαίδι


12.02.2012

Κοντεύουμε να γηράσουμε και μόλις τώρα μάθαμε ότι ο Ρήγας Φερραίος έφαγε ψωμί στο Βατοπαίδι το 1796, όταν στο ποτάμι του Βελεστίνου έπνιξε τον αγά που πήγε μα τον πάρη για αγγαρία από την εκκλησία. Φοβισμένος κατέβαινε τα βουνά προς τον Βόλο με το σακούλι του ψωμοτυριού που τούδωκε η μάννα του. Όταν έφθασε στην παραλία μπήκε στο αμπάρι και ξεκίνησε μ΄ ένα καΐκι για το Βατοπαίδι.

Εκεί ο ηγούμενος Κοσμάς-έτσι γράφουν τα ανέκδοτα χαρτιά-τον επεριποιήθη, τον συνεβούλευσε να φύγη ίνα μη συλληφθή, διότι ήτο μικρός τότε ο μέγας πρωτομάρτυς της Επαναστάσεως του 1821, του έδωσε χρήματα και του είπε: «Τράβα για την πόλι με δυο συστατικάς επιστολάς». Με τη βοήθεια αυτή του Βατοπαιδίου εμορφώθη και ανεπτύχθη ο Ρήγας και ήναψε τον δαυλό της ελευθερίας.

Κάθε πέτρα σου καϋμένο

και καλό μου μοναστήρι

έχει και αυτή αξία μέσα

εις την ιστορία των αιώνων.

Και μακάριοι ας είναι οι σεμνοί σου

οι πατέρες οίτινες διατηρώσι

τα σεπτά σου τα κειμήλλια

πάνω κάτω χρόνια χίλια.

Από τη στήλη ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του περιοδικού ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, αρ. φύλλου 1, Μάιος 1937

Πηγή : http://agioritikesmnimes.pblogs.gr/2010/02/578839.html