Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Βατοπαιδινός


15.12.2017

Ο Διονύσιος διετέλεσε προηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου, έξαρχος στο Ιάσιο και ηγούμενος της Μονής Γκόλια (1839-1853) καθώς και επίτροπος της Κοινότητας του Αγίου Ορους στην Κωνσταντινούπολη τα πρώτα έτη του ΙΘ’ αι. Κατά την καταστολή της Επαναστάσεως του 1821 οι Βατοπαιδινοί πατέρες στην προσπάθειά τους να καταστείλουν το μένος και την οργή των Αγαρηνών κατά της Μονής, επειδή προφανώς αυτή υποστήριξε την Επανάσταση, με προτροπή του Διονυσίου αναγκάσθηκαν να παραδώσουν μέρος των θησαυρών του σκευοφυλακίου σε αυτούς. Ομως αργότερα χάρις στις προσπάθειες του Διονυσίου τα σκευοφυλάκιο ανανεώθηκε με νέα πολύτιμα αντικείμενα, ενώ συντηρήθηκαν και ορισμένα εφθαρμένα.