Φιλόθεος Παριανός


15.12.2017

Ο προηγούμενος Φιλόθεος από την Πάρο διετέλεσε σκευοφύλακας της Μονής στις αρχές του ΙΘ’ αι. Το όνομά και η ιδιότητά του ως σκευοφύλακα αναφέρονταν στην χαμένη σήμερα κτητορική επιγραφή του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου, την οποία γνωρίζουμε από αντίγραφό της σε κώδικα της Μονής. Το όνομά του συνδέθηκε με την οικοδομική δραστηριότητα στην Μονή την ίδια περίοδο.