Ιωακείμ Μητροπολίτης Κορυτσάς


15.12.2017

Χρημάτισε για πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη ταμίας της Αθωνιάδος Σχολής και αφού παραιτήθηκε από την επισκοπή του στα τέλη του 18ου αιώνα ήλθε και κοινοβίασε στην Μονή όπου και πέθανε το 1807.