Ιωσήφ αρχιμανδρίτης Πελλοπονήσιος ο Διδάσκαλος


15.12.2017

Αδελφός του Προηγουμένου Μελετίου. Κοινοβίασε στην Μονή το Β’ ήμισυ της ΙΗ’ ής εκατονταετηρίδος. Χρημάτισε διδάσκαλος των τέκνων των Ηγεμόνων της Μολδαβίας. Επανελθών στην Μονή το 1784 έχαιρε εκτιμήσεως πολλής ως σοφός, λόγιος και με κάθε αρετή στολισμένος. Χρημάτισε ως σύμβουλος της Ιεράς Κοινότητος και προ της Επαναστάσεως του 1821 και μετά. Πέθανε το 1833 σε ηλικία άνω των 90 ετών. Συνέγραψε τις τρεις φήμες οι οποίες διαβάζονται στο καθολικό της Μονής κατά τις Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων, Θεοφανείων και Μ. Παρασκευής καθώς και λόγους πανηγυρικούς οι οποίοι σώζονται ανέκδοτοι σε χειρόγραφα στην βιβλιοθήκη της Μονής.