Μητροπολίτης Δράμας Γεράσιμος


15.12.2017

Ο Γεράσιμος διετέλεσε μητροπολίτης Φιλίππων και Δράμας στα τέλη του ΙΘ’ αι., και κατόπιν έγινε αδελφός της Μονής Βατοπαιδίου. Στο αρχονταρίκι της Μονής ο Γεράσιμος ανήγειρε με έξοδά του το 1788 το παρεκκλήσιο του Αποστόλου Ανδρέου, στην κτητορική επιγραφή του οποίου αναφέρεται το όνομά του, μαζί με αυτό του τότε σκευοφύλακα Φιλοθέου του Μουδανιώτου.