Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμος Δ’


11.05.2011

Μεταξύ των Βατοπαιδινών πατέρων που κατέλαβαν υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα ξεχωρίζει ο ηγούμενος της Μονής Μανασσής.

Το 1486 ο Μανασσής ανέλαβε την Μητρόπολη των Σερρών και το 1491 ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως με το όνομα Μάξιμος Δ’.

Μετά την παραίτησή του το 1497 επέστρεψε στο Βατοπαίδι, όπου πέθανε το 1502.