Πρώην Μητροπολίτης Νύσσης Νεόφυτος


15.12.2017

Διορίσθη ως έξαρχος στα μετόχια της Βλαχίας υπό της Μονής. Πέθανε το 1739.