Ιστορία


04.01.2018

τέλος 4ου αι.: ίδρυση της Μονής από τον Μέγα Θεοδόσιο

962: ίδρυση του πρώτου μεγάλου κοινοβίου στο Αγιον Ορος (Μονή της Λαύρας) από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη.

972: έκδοση του πρώτου αγιορειτικού Τυπικού από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή.

972-985: ίδρυση ή ανακαίνιση της Μονής Βατοπαιδίου.

1010: αναφορά της Μονής Βατοπαιδίου μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων μονών του Αγίου Ορους.

αρχ. ΙΑ’ αι.: απόκτηση του παλαιότερου γνωστού μετοχίου της Μονής (Προσφόριο).

1045: έκδοση του δεύτερου αγιορειτικού Τυπικού από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Η» Μονομάχο.

1080: παραχώρηση του πρώτου προνομίου προς την Μονή με χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανιάτη.

ΙΒ’ αί.: απόκτηση του βατοπαιδινού μετοχίου του Πρόβλακα.

1197: συνάντηση στην Μονή Βατοπαιδίου του αυτοκράτορα της Σερβίας Στεφάνου Νεμάνια (ως μοναχού Συμεών) και του υιού του Σάββα, βατοπαιδινού μοναχού (κατά κόσμον Ράστκο Νεμάνια).

1199: ίδρυση της Μονής Χιλανδαρίου από τους Βατοπαιδινούς Αγίους Συμεών και Σάββα.

1205: σύντομη κατάληψη του Αγίου Ορους από τους Λατίνους της Δ’ Σταυροφορίας.

1287: προσθήκη στο όνομα της Μονής του χαρακτηρισμού Βασιλική. Ο Ηγούμενός της υπογράφει ως ο Ηγούμενος της πρώτης Λαύρας του Αγίου Όρους.

1301: απόκτηση του μετοχίου του Αγίου Μάμαντος από το Βατοπαίδι. Επικύρωση της βατοπαιδινής περιουσίας στην Μακεδονία με χρυσόβουλλο του Ανδρονίκου Β’ του Παλαιολόγου.

1307-1309: λεηλασία του Αγίου Ορους από τους Καταλανούς.

μέσα ΙΔ’ αι.: μεγάλες δωρεές προς την Μονή από τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνό.

1346 και 1348: επικύρωση των βατοπαιδινών κτημάτων και προνομίων από τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν που έχει καταλάβει το Αγιον Ορος.

1356: επικύρωση των κτημάτων και των προνομίων της Μονής από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Ε’ τον Παλαιολόγο.

1362: η Μονή Βατοπαιδίου καταλαμβάνει οριστικά την δεύτερη θέση στην αγιορειτική ιεραρχία.

1371: επιστροφή του Αγίου Ορους στην βυζαντινή κυριαρχία.

1383-1403: πρώτη οθωμανική κατάκτηση στο Αγιον Ορος.

1406: έκδοση του τρίτου αγιορειτικού Τυπικού από τον Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο.

1424: αρχή της οριστικής οθωμανικής κυριαρχίας στο Αγιον Ορος.

1425: αναγνώριση των προνομίων της Μονής με φιρμάνι του σουλτάνου Μουράτ Β’.

1444: επίσκεψη στο Βατοπαίδι του Ιταλού περιηγητή Κυριακού του Αγκωνίτη.

1449: προσπάθεια της Μονής για επιστροφή στο κοινοβιακό σύστημα.

1489: η βατοπαιδινή αδελφότητα αριθμεί 330 μοναχούς.

1495-96 (7004): κατασκευή του αρσανά της Μονής με έξοδα του Ρουμάνου ηγεμόνα Στεφάνου.

1505-6: κουρά του Αγίου Μαξίμου του επιλεγομένου Γραικού (μετέπειτα φωτιστού των Ρώσων) στην Μονή Βατοπαιδίου.

1564: κτίσθηκε ο ναός, το πρώτο κτίσμα της Μονής Γκόλια στην Ρουμανία. Αφιερώθηκε στην Μονή Βατοπαιδίου το 1606.

1569: δήμευση όλων των αγιορειτικών γαιών από τον σουλτάνο Σελίμ Β’ και εκ νέου εξαγορά τους από τις Μονές.

1574: αποτυχημένη προσπάθεια επιστροφής της Μονής στο κοινοβιακό σύστημα.

1628: πρώτη μαρτυρία της Σκήτης του Αγίου Δημητρίου.

1642 περ.: αφιέρωση στο Βατοπαίδι της Μονής του Αγίου Δημητρίου Μαυρομόλου στο Γαλάτσι της Ρουμανίας.

1653-5: μεταφορά μεγάλου αριθμού χειρογράφων της Μονής στην Μόσχα από τον Ρώσο μοναχό Αρσένιο Σουχάνωφ.

1661: αγορά του κελλίου του Ξύστρη (μετέπειτα Σκήτης Αγίου Ανδρέου) από την Μονή Βατοπαιδίου.

1677: ο αριθμός των μοναχών της Μονής ανέρχεται σε 350.

1689: αφιέρωση στο Βατοπαίδι της Μονής Μύρα στην Ρουμανία.

1698: πρώτη μαρτυρία για ύπαρξη βιβλιοθήκης στην Μονή από τον περιηγητή Ιωάννη Κομνηνό.

1744: πρώτη μαρτυρία για ύπαρξη αρχείου στην Μονή από τον Ρώσο περιηγητή Βασίλειο Barskij.

1748/49: ίδρυση της Αθωνιάδος Ακαδημίας από τους Βατοπαιδινούς.

1752: σύνταξη του καταστατικού της Σκήτης του Αγίου Δημητρίου.

1768: ανέγερση νέου ναού στο κελλίο του Ξύστρη, αφιερωμένου στον Απόστολο Ανδρέα.

1783: έκδοση του αγιορειτικού Τυπικού από τον πατριάρχη Γαβριήλ Δ’.

1785: ανοικοδόμηση της σημερινής τράπεζας της Μονής με έξοδα του σκευοφύλακα Φιλοθέου.

1786: μεγάλη οικονομική ενίσχυση της Μονής από τον Σωφρόνιο Ειρηνουπόλεως.

1788: κατασκευή του ξυλόγλυπτου τέμπλου του καθολικού της Μονής με έξοδα του σκευοφύλακα Φιλοθέου.

1808: η απογραφή αυτού του έτους αναφέρει στο Βατοπαίδι 234 μοναχούς.

1809: διακοπή της λειτουργίας της Αθωνιάδος Ακαδημίας.

1821: απόφαση μετατροπής της Μονής σε κοινόβιο, η οποία δεν εφαρμόζεται. Ξέσπασμα και καταστολή της επαναστάσεως στην Μακεδονία. Σύληση μέρους των θησαυρών της Μονής από τους Τούρκους.

1830: αποχώρηση των Τούρκων από το Αγιον Ορος.

1837: επίσκεψη του Αγγλου ευγενούς R. Curzon στο Βατοπαίδι.

1840: ανακάλυψη του λειψάνου του Αγίου Ευδοκίμου του Νεοφανούς στο κοιμητήριο της Μονής.

1841-3: κλοπή χειρογράφων της Μονής από τον Μηνά Μηνωΐδη.

1842: παραχώρηση του κελλίου του Ξύστρη από το Βατοπαίδι σε Ρώσους μοναχούς.

1849: ανακήρυξη του κελλίου του Ξύστρη σε Σκήτη (Σκήτη του Αγίου Ανδρέου).

1859: δωρεά του Ανανία Βατοπαιδινού προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1863: δήμευση των βατοπαιδινών μετοχίων στην Ρουμανία.

1867: μεταφορά της βιβλιοθήκης της Μονής στον πύργο της Παναγίας.

1870 περίπου.: ίδρυση σχολείου εντός της Μονής Βατοπαιδίου.

1900: εγκαίνια του νέου κυριακού της Σκήτης του Αγίου Ανδρέου.

1901: μεταφορά του αρχείου της Μονής στον πύργο της Παναγίας.

1903: ο αριθμός των Βατοπαιδινών ανέρχεται σε 966.

1905: αγορά του μετοχίου του Σοφουλάρ από την Μονή.

1912: απελευθέρωση του Αγίου Ορους από τον ελληνικό στρατό.

1917: Οκτωβριανή Επανάσταση. Απώλεια των βατοπαιδινών μετοχίων στην Ρωσία.

1922 κ.εξ.: σταδιακή παραχώρηση των βατοπαιδινών μετοχίων στην Μακεδονία σε πρόσφυγες.

1926: ψήφιση του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ορους.

1930: διοργάνωση στην Μονή Βατοπαιδίου των πρώτων συναντήσεων της Διορθοδόξου Επιτροπής.

1961: το Βατοπαίδι αριθμεί 127 μοναχούς.

1990: εγκατάσταση νέας αδελφότητος στο Βατοπαίδι και υιοθέτηση του κοινοβιακού συστήματος.

1992: ανακάλυψη των αγίων λειψάνων των τριών νέων κτιτόρων της Μονής (Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου) κατά την διάρκεια ανασκαφής εντός του καθολικού.

2001: ανασκαφές πέριξ του καθολικού (οι οποίες συνεχίζονται) και ανακάλυψη παλαιοχριστιανικού ναού.