Μέρος της κάρας του αγίου Φλώρου


15.12.2017

Άγιος Μάρτυς Φλώρος (18/8)

Ο άγιος μάρτυς Φλώρος καταγόταν από τα μέρη του Βυζαντίου και έζησε στα χρόνια του βασιλέως Λικινίου. Μαζί με τον αδελφό του Λαύρο είχαν σαν επάγγελμα την τέχνη των λιθοξόων, την οποία διδάχθηκαν από τους μάρτυρες Πάτροκλο και Μάξιμο. Εγκατέλειψαν όμως την πατρίδα τους και κατοίκησαν στην περιοχή του Ιλλυρικού. Εκεί με την προσευχή τους θεράπευσαν την τύφλωση κάποιου νεαρού Αθανασίου το όνομα, και μέσω θαύματος αυτού έκαναν πολλούς να πιστέψουν στον Χριστό.

Επειδή ο βασιλεύς Λικίνιος τους διέταξε να κτίσουν ένα ναό περικαλλή των ειδώλων και αυτοί τον έκτισαν μέν, αλλά συνέτριψαν τα είδωλα που είχε τοποθετήσει εκεί αυτός, και τον εγκαινίασαν προς δόξαν Χριστού με θυμιάματα και φώτα πολλά, δέχθηκαν πολλές τιμωρίες. Τελευταία τους έρριξαν μέσα σε βαθύ ξεροπήγαδο στο οποίο και τελείωσαν την επίγεια ζωή τους.