Το δεξιό χέρι της αγίας Μαρίνης


15.12.2017

Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα (17/7)

Η αγία μάρτυς Μαρίνα καταγόταν από την επαρχία της Πισσιδίας και ήταν θυγατέρα κάποιου ιερέως των ειδώλων που ονομαζόταν Αιδέσιος.

Όμως επειδή γνώρισε το ψεύδος και την πλάνη της ειδωλολατρίας, πίστεψε στον Χριστό και σε ηλικία 15 χρονών συλλαμβάνεται, και υπομένει ραβδισμούς και ξεσμούς οδυνηρούς. Ακολούθως ρίπτεται στην φυλακή. Εκεί ο εχθρός μεταμορφώθηκε σε άγριο σκύλο και προσπάθησε να την φοβίσει γιατί δεν μπορούσε να υπομείνει την αισχύνη που του προκάλεσε η νεαρή κόρη. Η μάρτυς αφού έστρεψε όλο τον νου και την καρδία στον Θεό διά της προσευχής, τον έπιασε από τις τρίχες της κεφαλής και κτυπώντας τον σε ένα σιδερένιο όργανο τον εταπείνωσε τελείως.

Στην συνέχεια καταφλέγεται με αναμμένες λαμπάδες και υπομένει καρτερικά και άλλες πολλές μαρτυρίες. Επειδή όμως όλα αυτά δεν μπόρεσαν να την σαλεύσουν από την σωστή ομολογία αποκεφαλίζεται και απέρχεται προς τον Χριστό. Και πληρώθηκαν σ’ αυτήν τα λόγια του ψαλμωδού “τελειωθείσα εν ολίγω επλήρωσε χρόνους μακρούς αρεστή γάρ ήν Κυρίω η ζωή αυτής”