Το πόδι του Αποστόλου Βαρθολομαίου


15.12.2017

Απόστολος Βαρθολομαίος (11/6)

Ο απόστολος Βαρθολομαίος ήταν ένας από την χορεία των πρώτων 12 μαθητών του Χριστού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο κατ’ αρχήν μαζί με τον απόστολο Φίλιππο και την αδελφή του τελευταίου Μαριάμνη στα μέρη της Ασίας.

Μετά τον θάνατο του αποστόλου Φιλίππου πήγε στα μέρη της Ινδίας και έσπειρε και εκεί τον λόγο του κηρύγματος της αληθείας.

Ακολούθως επέστρεψε στα μέρη της Αρμενίας. Εκεί στην πόλη Ουρβανούπολη υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο.

Το άγιο λείψανό του αφού τοποθετήθηκε σε σιδερένια θήκη ρίφθηκε στην θάλασσα από τους απίστους και διά θαύματος έπλευσε ένα μεγάλο διάστημα και έφθασε στο νησί της Σικελίας Λιπάρα. Με εξίσου θαυμαστό τρόπο και δι’ αποκαλύψεως στον επίσκοπο του νησιού έγινε γνωστή η έλευση του ιερού λειψάνου το οποίο και ενεταφίασαν οι πιστοί με τιμές κτίζοντας και ναό στο όνομα του αγίου.