Σήμα και Σφραγίδα


11.05.2011

Το σήμα που χρησιμοποιεί η Μονή σήμερα είναι ένα βυζαντινού τύπου μονόγραμμα με την φράση «τού Βατοπαιδίου» γραμμένη κατά ομάδες συλλαβών στις τέσσερεις κεραίες ενός σταυρού. Το μονόγραμμα περιβάλλεται από διπλό διακοσμητικό περίγραμμα, εντός του οποίου μερικές φορές αναγράφεται κυκλικά ο τίτλος ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ.

Μία από τις παλαιότερες σωζόμενες σφραγίδες της Μονής Βατοπαιδίου φέρει χρονολογία 1600. Στο κέντρο απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, στον οποίο είναι αφιερωμένη η Μονή, με την χρονολογία, ενώ στην περίμετρο υπάρχει η επιγραφή ΣΦΡΑΓΗΣ ΤΗ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ.  Ανάλογη είναι η σφραγίδα που χρησιμοποιεί και σήμερα η Μονή.

Η σφραγίδα της Μονής το 1600