Αντιμήνσιο του αρχιερέως Μητροφάνους, έτος 1719


09.05.2011

Το αρχαιότερο από τα διακόσια τουλάχιστον αντιμήνσια της Μονής Βατοπαιδίου είναι εκείνο ενός αρχιερέως με το όνομα Μητροφάνης . Η κεντρική ορθογώνια παράσταση περιλαμβάνει τη σκηνή του Επιταφίου Θρήνου, τα Σύμβολα του Πάθους και στις γωνίες τις προτομές των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Η σύνθεση περιβάλλεται περιμετρικά από σειρά συμβολικών παραστάσεων, που έχουν αποδοθεί σχηματικά. Στο κάτω μέρος της συνθέσεως βρίσκεται η ακόλουθη επιγραφή γραμμένη με σλαβικούς χαρακτήρες· «Ευλογήθηκαν και αγιάσθηκαν διά χειρός του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Μητροφάνη – ΖCΚς». Επομένως το συγκεκριμένο αντιμήνσιο συνδέεται με τον μητροπολίτη Μητροφάνη και χρονολογείται στα 1719.

Αντιμήνσιο του αρχιερέως Μητροφάνους, έτος 1719