«Η Αγία Ζώνη», χαλκογραφία του Νικολάου Χίου, έτος 1817


09.05.2011

Η χαλκογραφία έχει ως κεντρικό θέμα την κατά την Μετάσταση της Θεοτόκου παράδοση της Τιμίας Της Ζώνης στον Απ. Θωμά (Προφορική παράδοση)(« Η Αγία Ζώνη»). Στο κατώτερο τμήμα της εμφανίζεται ως δευτερεύον θέμα το κτηριακό συγκρότημα της Μονής Βατοπαιδίου. Εκατέρωθεν της παραστάσεως αυτής υπάρχουν δύο στήλες κειμένου που σχετίζονται με το απεικονιζόμενο θέμα. Ενας στίχος στο κατώτερο πλαίσιο της συνθέσεως μας πληροφορεί ότι «εχαλκοχαράχθη» το 1817 από τον ζωγράφο Νικόλαο Χίο.

«Η Αγία Ζώνη», χαλκογραφία του Νικολάου Χίου, έτος 1817