Λιθογραφική πλάκα, έτος 1879


09.05.2011

Λιθογραφική πλάκα (54,5Χ70,5 εκ.), η οποία φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη της Μονής . Στην μία της όψη εικονίζεται η Μονή Βατοπαιδίου, για την αποτύπωση της οποίας χρησιμοποιήθηκε φωτογραφία του 1879. Στην άλλη πλευρά παριστάνονται σύμφωνα με χαλκογραφίες του 19ου αιώνα ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και η Πορταΐτισσα της Μονής Ιβήρων. Τα τρία αυτά έργα προορίζονταν για εργαστήριο της Βιέννης.

Λιθογραφική πλάκα, έτος 1879