Παναγία η Βατοπαιδινή, χαλκογραφία του Giulian Zuliani , έτος 1763


09.05.2011

Η χαλκογραφία έχει ως κεντρικό θέμα την Παναγία Βατοπαιδινή («η ‘Εσφαγμένη») . Στο κατώτερο τμήμα της εμφανίζεται ως συμπληρωματικό θέμα το κτηριακό συγκρότημα της Μονής Βατοπαιδίου. Εκατέρωθεν της παραστάσεως αυτής υπάρχουν δύο στήλες με δίγλωσσο κείμενο που σχετίζεται με το απεικονιζόμενο θέμα. Η χαλκογραφία είναι έργο του γνωστού χαράκτη Giulian Zuliani και τυπώθηκε στην Βενετία το έτος 1763.

Παναγία η Βατοπαιδινή, χαλκογραφία του Giulian Zuliani , έτος 1763