Εικόνα με την παράσταση της Pieta, 16ος-17ος αι.


07.05.2011

Στην εικόνα (35,5 Χ 31 εκ.) παριστάνεται το ενδιαφέρον δυτικό θέμα της Pieta. Στο κέντρο εμφανίζεται η Παναγία καθισμένη πάνω σε βράχο καθώς βαστάει το νεκρό σώμα του Ιησού, το οποίο καλύπτεται μόνο από ένα περίζωμα στη μέση. Πάνω της είναι στραμμένα τα βλέμματα των δύο όρθιων μορφών που την πλαισιώνουν, του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Ιωσήφ του από Αριμαθαίας. Ο πρώτος εκφράζει τη θλίψη και την απόγνωσή του πιάνοντας το πρόσωπο με το αριστερό χέρι και υψώνοντας το άλλο σε στάση ομιλίας. Ο Ιωσήφ κρατάει το σενδόνι ενταφιασμού του Κυρίου. Τα συναισθήματα ψυχικού πόνου που προκαλεί η θέα του άψυχου σώματος υποδηλώνονται στα συνοφρυωμένα τους πρόσωπα. Η εικόνα συγκαταλέγεται στα έργα κρητικών καλλιτεχνών που κατασκευάστηκαν εκτός του Αγίου Ορους και εισήχθησαν κατόπιν στην Μονή Βατοπαιδίου. Πέρα από ορισμένα στοιχεία της παραστάσεως, όπως ο τρόπος αποδόσεως του γυμνού σώματος και του περιζώματος του Ιησού, η τεχνοτροπία στο σύνολό της θυμίζει έργα της κρητικής σχολής του 16ου – 17ου αι.

Pieta, ο άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και ο Αγιος Ιωσήφ ο Αριμαθαίας (35,5Χ31 εκ.). 16ος - 17ος αιώνας