Εικόνα με την παράσταση της Βαπτίσεως, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα


07.05.2011

Η εικόνα με την σκηνή της Βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό (56,5Χ32,5 εκ.), κατασκευάστηκε σε κάποιο επαρχιακό εργαστήριο ζωγραφικής στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Αποτελεί αντίγραφο, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αντίστοιχης παραστάσεωςαπό το Δωδεκάορτο του τέμπλου της Μονής Σταυρονικήτα (1545-6), έργο του εισηγητή της Κρητικής Σχολής στο Αγιον Ορος Θεοφάνη.

Εικόνα με την παράσταση της Βαπτίσεως, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα