Εικόνα με τον ένθρονο Χριστό και τη Σταύρωση, μέσα ή δεύτερο μισό 17ου αι.


07.05.2011

Η εικόνα (70Χ54,5 εκ.) προέρχεται από τον κοιμητηριακό ναό της Μονής Βατοπαιδίου. Στην κύρια όψη της συνεμφανίζονται δύο συναφή ως προς το θεολογικό τους περιεχόμενο θέματα· Στο αριστερό ήμισυ της επιφανείας απεικονίζεται ο Χριστός ένθρονος, κρατώντας ανοικτό ευαγγέλιο με επιγραφή αναφερόμενη στην ελπίδα των ανθρώπων για τη σωτηρία τους μέσω του Θείου Πάθους . Τα μοτίβα που διακοσμούν τα ενδύματα της μορφής και τον θρόνο καθώς και το στικτό βάθος του πλαισίου και του φωτοστεφάνου απαντώνται σε κρητικές εικόνες των μέσων ή του δεύτερου μισού του 17ου αι. Το αριστερό ήμισυ της εικόνας καλύπτει η παράσταση της Σταυρώσεως, η οποία είναι ολιγοπρόσωπη καθώς περιορίζεται στα βασικά πρόσωπα του επεισοδίου.

Εικόνα με τον ένθρονο Χριστό και τη Σταύρωση, μέσα ή δεύτερο μισό 17ου αι.