Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, πρώτο μισό του 17ου αιώνα


07.05.2011

Η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας (29Χ20,5 εκ.), κατασκευάστηκε σε κάποιο επαρχιακό εργαστήριο ζωγραφικής στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Αντιγράφει πιστά την δεσποτική εικόνα της Παναγίας από το τέμπλο του καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα (1545-6), έργο του εισηγητή της Κρητικής Σχολής στο Αγιον Ορος Θεοφάνη.

Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, πρώτο μισό του 17ου αιώνα