Εικόνα της Συνάξεως των Αρχαγγέλων, μέσα ή β’ μισό του 15ου αι.


07.05.2011

Η εικόνα της Συνάξεως των Αρχαγγέλων αποτελεί ένα από τα πρωιμότερα αριστουργήματα της κρητικής σχολής που σώζονται στη Μονή Βατοπαιδίου. Οι Αρχάγγελοι, αριστερά ο Μιχαήλ και δεξιά ο Γαβριήλ, εικονίζονται ολόσωμοι, μετωπικοί και σε αυστηρή συμμετρία, κρατώντας στο κέντρο της συνθέσεως μετάλλιο με τη στηθαία μορφή του Χριστού Παντοκράτορος. Οι δύο μορφές προβάλλουν πάνω στο χρυσό βάθος της παραστάσεως, ντυμένες με πολυτελή ενδύματα και πατώντας σε υφασμάτινα υποπόδια. Χαρακτηριστική είναι η ομορφιά και η λεπτότητα με την οποία έχουν αποδοθεί τα πρόσωπα , το πυκνό δίκτυ των λεπτών λευκών γραμμών που τα καλύπτει, η σκιά της μύτης που φθάνει ως το πηγούνι, καθώς και ο τύπος της στυλιζαρισμένης κόμης. Η εικονογραφία του θέματος της Συνάξεως των Αρχαγγέλων καθιερώθηκε μάλλον αμέσως μετά την εικονομαχία, δηλαδή γύρω στον 9ο αι., ενώ η συγκεκριμένη παράσταση χρονολογείται κυρίως με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια στα μέσα ή στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα.

Εικόνα της Συνάξεως των Αρχαγγέλων, μέσα ή β' μισό του 15ου αι.
Λεπτομέρεια - Εικόνα της Συνάξεως των Αρχαγγέλων, μέσα ή β' μισό του 15ου αι.