Εικόνα της Βαϊοφόρου από το τέμπλο του παρεκκλησίου της Παναγίας Παραμυθίας, έτος 1711


07.05.2011

Η παράσταση της Βαϊοφόρου (32Χ27 εκ.) ανήκει σε μία σειρά εικόνων από το Δωδεκάορτο του τέμπλου του παρεκκλησίου της Παναγίας Παραμυθίας. Το τέμπλο φιλοτεχνήθηκε στα 1711, έτος στο οποίο ανάγεται ασφαλώς και η κατασκευή της εικόνας. Το εικονογραφικό της σχήμα ακολουθεί μία ομώνυμη παράσταση από το Δωδεκάορτο του τέμπλου της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη του Κρητός (1545-6). Η παράσταση συγκαταλέγεται σε ένα πλήθος εικόνων της Μονής Βατοπαιδίου, που χρονολογούνται στον 18ο αι. και αποτελούν μακρινές επιβιώσεις εικονογραφικών τύπων της Κρητικής Σχολής.

Η Βαϊοφόρος (32Χ27 εκ.). 1711. Ανήκει στο Δωδεκάορτο του τέμπλου του παρεκκλησίου της Παναγίας Παραμυθίας