Εικόνα του αγίου Ευθυμίου, τέλη 15ου αι.


07.05.2011

Στην εικόνα (45Χ32,5 εκ.) παριστάνεται η μορφή του αγίου Ευθυμίου . Ο άγιος εικονίζεται σε προτομή, με μακριά γενειάδα και λιτά ασκητικά ενδύματα, κρατώντας ανοικτό ενεπίγραφο ειλητό. Το σαρκώδες πρόσωπο, η ευρύτητα του σώματος και οι γεωμετρικές πτυχές των ρούχων κατατάσσουν την εικόνα στα έργα βορειοελλαδικών ή ενδεχομένως αγιορειτικών εργαστηρίων των μέσων του 15ου αι., που είναι επηρεασμένα από εικονογραφικούς τύπους και τεχνοτροπικές τάσεις της Μακεδονικής Σχολής.

Εικόνα του αγίου Ευθυμίου, τέλη 15ου αι.