Εικόνα του αγίου Νικολάου, δεύτερο τέταρτο του 16ου αι.


07.05.2011

Στην εικόνα (65,5Χ46,5 εκ.) παριστάνεται ο άγιος Νικόλαος, ντυμένος με αρχιερατικά άμφια και καθισμένος πάνω σε θρόνο με ερεισίνωτο . Στο αριστερό χέρι κρατάει ανοικτό ευαγγέλιο, ενώ με το δεξί ευλογεί. Η έκφραση του προσώπου, στο οποίο επικρατούν οι έντονες φωτοσκιάσεις και ο πράσινος προπλασμός, είναι αυστηρή και συνεπώς απομακρυσμένη από την γαλήνια έκφραση της τοιχογραφίας του αγίου που φιλοτέχνησε ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης στη Μονή Σταυρονικήτα (1545-6). Παρόλα αυτά η εικόνα αποτελεί, ως προς την εικονογραφική της απόδοση, πιστό αντίτυπο της παραπάνω τοιχογραφίας και εντάσσεται στο σύνολο των έργων του 16ου αι. που έχουν επηρεασθεί άμεσα από τον Θεοφάνη τον Κρήτα.

Εικόνα του αγίου Νικολάου, δεύτερο τέταρτο του 16ου αι.