Εικόνα του κρητικού ζωγράφου Κωνσταντίνου Τζάνε με την Θεοτόκο στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, ετος 1677


07.05.2011

Η εικόνα (56,5Χ73 εκ.) απεικονίζει στο κέντρο την Θεοτόκο, ένθρονη και πλαισιωμένη από τις όρθιες μορφές των αγίων Νικολάου και Δημητρίου . Μια επιγραφή στο κάτω δεξιό τμήμα της συνθέσεως μαρτυρεί τον ζωγράφο του έργου, τον Κωνσταντίνο Τζάνε από το Ρέθυμνο, και το έτος κατασκευής του (1677). Ο Ρεθύμνιος ζωγράφος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Βενετία και κινήθηκε στο πνεύμα της τέχνης του μεγαλύτερου αδελφού του, του ιερέως Εμμανουήλ Τζάνε. Η παράσταση της εικόνας συνδυάζει την ορθόδοξη εικονογραφία με διακοσμητικά θέματα της Δύσεως, όπως αυτά που διακρίνονται στον οπλισμό του Αγίου Δημητρίου και στο θρόνο της Βλαχερνίτισσας.

Εικόνα του κρητικού ζωγράφου Κωνσταντίνου Τζάνε με την Θεοτόκο στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, ετος 1677