Ο άγιος Συμεών ο στυλίτης και ο άγιος Δαβίδ ο εν Θεσσαλονίκη, μέσα 15ου αι.


07.05.2011

Στην εικόνα (40Χ26,5 εκ.) παριστάνονται οι στυλίτες άγιοι Συμεών και Δαβίδ ο εν Θεσσαλονίκη . Οι μορφές είναι ένσαρκες και επίπεδα αποδοσμένες. Τα πρόσωπά τους σκαμμένα και τραχιά υποδηλώνουν την έντονη πνευματική ασκηση. Ο συγκεκριμένος τρόπος αποδόσεως των προσώπων κατατάσσει την εικόνα στα έργα βορειοελλαδικών ή ενδεχομένως αγιορειτικών εργαστηρίων των μέσων του 15ου αι., που είναι επηρεασμένα από εικονογραφικούς τύπους και τεχνοτροπικές τάσεις της Μακεδονικής Σχολής.

Ο άγιος Συμεών ο στυλίτης και ο άγιος Δαβίδ ο εν Θεσσαλονίκη, μέσα 15ου αι.