Ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, α’ μισό 18ου αι.


07.05.2011

Φορητή εικόνα (36,5 Χ 28 εκ.) του πρώτου μισού του 18ου αι., στην οποία εικονίζεται σε προτομή ο Συμεών ο Θεοδόχος να κρατάει στα χέρια του το Θείο Βρέφος . Ο Χριστός με την έντονη κίνηση του σώματός του εκφράζει την ανθρώπινη αγωνία του μπροστά στο μελλούμενο πάθος. Ο ασυνήθιστος αυτός εικονογραφικός τύπος αποτελεί ουσιαστικά μία σύντμηση της παραστάσεως της Υπαπαντής. Οι μορφές χαρακτηρίζονται για το εύρος και τον όγκο των σωμάτων τους. Ο ανώνυμος καλλιτέχνης του έργου αντέγραψε σχεδόν πιστά τις αντίστοιχες μορφές από την παράσταση της Υπαπαντής στο ναό του Πρωτάτου, που φιλοτέχνησε ο μεγάλος ζωγράφος Πανσέληνος. Η εικόνα πρέπει να αποδοθεί στο καλλιτεχνικό ρεύμα που επικράτησε τον 18ο αι. στο Αγιον Όρος και στα μεγάλα αστικά κέντρα του Ελληνισμού (π.χ. Θεσσαλονίκη, Καστοριά) και το οποίο υπαγόρευε την επιστροφή στους καλλιτεχνικούς τρόπους και τους εικονογραφικούς τύπους που χρησιμοποίησε ο Πανσέληνος στο Πρωτάτο (Καρυές). Θεωρητικός εκφραστής της συγκεκριμένης καλλιτεχνικής τάσεως στις αρχές του ίδιου αιώνα υπήρξε ο ιερομόναχος και ζωγράφος Διονύσιος ο εκ Φουρνά των Αγράφων.

Ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος (36,5Χ28 εκ.). Πρώτο μισό του 18ου αιώνα