Φορητή εικόνα με τον Μυστικό Δείπνο, δεύτερο μισό 12ου αιώνα


07.05.2011

Το κέντρο της φορητής εικόνας με την παράσταση του Μυστικού Δείπνου καταλαμβάνει ημικυκλικό τραπέζι . Στο αριστερό άκρο βρίσκεται ο Ιησούς, καθισμένος πάνω σε κλίνη. Κρατάει στο ένα του χέρι κλειστό ειλητό, ενώ με το άλλο ευλογεί. Ο ένσταυρος φωτοστέφανος της μορφής διακοσμείται με πολύτιμους λίθους. Ακριβώς δίπλα κάθεται ο ηγαπημένος μαθητής Του Ιωάννης. Αποδίδεται σε προχωρημένη ηλικία, στοιχείο που είναι σπάνιο για την εικονογραφία της σκηνής και δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Στο κέντρο της ομάδος ο Ιούδας απλώνει το χέρι στο «σκουτέλι». Στην δεξιά άκρη διακρίνεται ο απόστολος Πέτρος. Χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο βάθος της συνθέσεως, πάνω στο οποίο διαβάζουμε την ανορθόγραφη επιγραφή· «Ο ΔΙΠΝΟΣ» .

Μυστικός Δείπνος (25,5 Χ 18 εκ.). Δεύτερο μισό 12ου αιώνα.

Η παράσταση πλαισιώνεται από δύο λιτά κτήρια, με τα οποία υποδηλώνεται ο χώρος. Η εικόνα χρονολογείται κυρίως με βάση τη τεχνοτροπία της στο δεύτερο μισό του 12ου αι. Εξαιτίας των μικρών της διαστάσεων (25,5 Χ 18 εκ.) πιθανολογείται ότι αποτελούσε τμήμα από επιστύλιο τέμπλου κάποιου παρεκκλησίου.