Εικόνα με προτομή του Χριστού Παντοκράτορος, 13ος-14ος αιώνας


07.05.2011

Στην εικόνα (118Χ89 εκ.) παριστάνεται σε προτομή ο Χριστός Παντοκράτορος . Ευλογεί με το δεξί χέρι, το οποίο προβάλλει μέσα από το ιμάτιο, ενώ στο αριστερό κρατάει κλειστό ειλητάριο. Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε τον 13ο αιώνα, πιθανόν από κωνσταντινουπολίτη ζωγράφο. Χαρακτηριστικό είναι το χρυσό βάθος με τους ρόδακες, που αντιφεγγίζουν στην περιοχή του φωτοστεφάνου, και το έξεργο πλαίσιο της εικόνας. Τον αμέσως επόμενο αιώνα φαίνεται ότι δέχτηκε επεμβάσεις από κάποιον αξιόλογο επίσης καλλιτέχνη. Στο δεύτερο στρώμα ζωγραφικής πρέπει να αποδοθεί η γαλήνια και πραεία έκφραση του προσώπου της μορφής. Το έργο ακολουθεί εικονογραφικά την εικόνα που δώρισε το 1262-63 στο ναό της Παναγίας Περιβλέπτου της Αχρίδος ο αρχιεπίσκοπος της πόλεως Κωνσταντίνος Καβάσιλας.