Επιμανίκια με την Κοινωνία των Αποστόλων, μέσα 17ου αι.


08.05.2011

Το ένα από το ζεύγος των επιμανικίων (βάσεις 34 και 24 εκ., ύψος 23 εκ.) διακοσμείται με την Μετάδοση των Αποστόλων, ενώ το άλλο με την Μετάληψη. Στην Μετάδοση ο Χριστός εικονίζεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, κάτω από κουβούκλιο, να προσφέρει το Τίμιο Σώμα Του στον πρώτο από τους Αποστόλους, ενώ στη σκηνή της Μεταλήψεως του δευτέρου αμφίου προσφέρει το Τίμιο Αίμα Του μέσα στο Αγιο Ποτήριο. Οι απόστολοι, χωρίς φωτοστέφανο, εξέρχονται από έναν οικίσκο. Και οι δύο παραστάσεις πλαισιώνονται στις κάθετες πλευρές τους από δοχεία με ανθη. Στο ανώτερο τμήμα της πρώτης σκηνής βρίσκεται η επιγραφή· «ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ ΕCΤΙ ΤΟ CΩ(ΜΑ)», και στη δεύτερη «ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕC ΤΟΥΤΟ ΕCΤΙ ΤΟ (ΑΙΜΑ ΜΟΥ)». Τα επιμανίκια είναι κεντημένα σε κόκκινο βελούδο με χρυσό και αργυρό νήμα και χρωματιστές μεταξωτές κλωστές, ενώ ο φωτοστέφανος του Χριστού κοσμείται στην περιφέρεια με πετράδια. Κατασκευάστηκαν το 17ο αιώνα σε κάποιο λαϊκό εργαστήριο κεντητικής, πιθανότατα της Σινώπης.

Επιμανίκια με την Κοινωνία των Αποστόλων, μέσα 17ου αι.
Επιμανίκια με την Κοινωνία των Αποστόλων, μέσα 17ου αι.