Επιτραχήλιο με το Δωδεκάορτο, 15ος αι.


08.05.2011

Στο επιτραχήλιο εικονίζονται μέσα σε κύκλους οι σκηνές του Δωδεκαόρτου και τέσσερεις παραστάσεις δανεισμένες από το Πάθος και την Ανάσταση (τό λατινικό θέμα της Μαστιγώσεως, ο Ελκόμενος, οι Μυροφόρες και ο Θωμάς). Στον τράχηλο παριστάνεται ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερέας. Τον χώρο ανάμεσα στα μετάλλια συμπληρώνουν ανθοφόροι σταυροί μέσα σε κύκλους και σχηματοποιημένες δρακοντοκεφαλές, ενώ το κατώτερο τμήμα του αμφίου κοσμούν διάχωρα με γεωμετρικά σχήματα. Τις σκηνές συνοδεύουν ανορθόγραφες ελληνικές επιγραφές. Οι συνθέσεις είναι κεντημένες πάνω στο θαλασσί ύφασμα με αργυρό σύρμα και νήμα, ενώ για τα πρόσωπα και τα αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν χρωματιστά μετάξια που προκαλούν ωραίους ιριδισμούς. Το έργο χρονολογείται στο 15ο αιώνα. Κατασκευάσθηκε πιθανόν σε κάποιο εργαστήριο της Μολδαβίας, ενώ δεν πρέπει να αποκλεισθεί και η προέλευσή του από τον ελληνικό χώρο.

Επιτραχήλιο με το Δωδεκάορτο, 15ος αι.