Αέρας με την Κοινωνία των Αποστόλων, έτος 1534-5


08.05.2011

Αέρας (54Χ52 εκ.) που απεικονίζει την στιγμή ακριβώς πριν την Κοινωνία των Αποστόλων. Το βελούδινο ύφασμα του αμφίου είναι κεντημένο σε ολόκληρη την επιφάνειά του με χρυσά, αργυρά και μεταξωτά νήματα διαφόρων χρωμάτων. Ο τεχνίτης έχει χρησιμοποιήσει όλες σχεδόν τις γνωστές βελονιές. Στο κέντρο, κάτω από το κιβώριο με τα τραβηγμένα παραπετάσματα και μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στέκεται ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς. Εχει τα χέρια του ανοικτά σε ευλογία. Φοράει σάκκο, ωμοφόριο και διαθέτει φωτοστέφανο διακοσμημένο με πετράδια. Πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει δισκάριο σκεπασμένο με αστερίσκο, στοιχείο που μας παραπέμπει στην στιγμή πριν την Μετάληψη. Αριστερά και δεξιά του Χριστού στέκονται δύο ομάδες Αποστόλων. Οι φυσιογνωμίες τους είναι ιδιαίτερα εκφραστικές. Εχουν τα μάτια τους προσηλωμένα στον Κύριο και υψώνουν τα χέρια τους σε στάση δεήσεως. Την περιφέρεια του αμφίου καταλαμβάνει μία κυριλλική επιγραφή, η οποία μας πληροφορεί για το χρόνο αφιερώσεως και τον αφιερωτή του αέρα· «ΕΔΩΚΕ ΤΟΙC ΜΑΘΗΤΑΙC ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΛΟΙC ΕΙΠΩΝ· ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΕCΤΙ ΤΟ CΩΜΑ ΜΟΥ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΛΩΜΕΝΟΝ ΕΙC ΑΦΕCΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ /ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΟΙΗCΕ ΒΑΡΛΑΑΜ ΤΟ ΕΤΟC 7043 (= 1534-350». Το όνομα Βαρλαάμ της επιγραφής αναφέρεται σε γνωστό μητροπολίτη της Ουγγροβλαχίας.

Αέρας με την Κοινωνία των Αποστόλων, έτος 1534-5