Επιτάφιος, δωρεά του βοεβόδα Βασιλείου Λούπου, έτος 1651-2


08.05.2011

Ο επιτάφιος ανήκει στον ιστορικό τύπο επιταφίων, που επικράτησε στην μεταβυζαντινή εποχή έναντι του λειτουργικού. Είναι κεντημένος σε κόκκινο βελούδο και επιρραμένος σε νεώτερη φόδρα για λόγους συντηρήσεως. Στο μέσον εικονίζεται ο Χριστός ξαπλωμένος στον λίθο, πάνω στον οποίον τον τύλιξαν μετά την Αποκαθήλωση. Στα αριστερά η Θεοτόκος, καθισμένη στο άκρο της πλάκας, κρατάει στους κόλπους της την κεφαλή του νεκρού. Στα δεξιά ο Ιωσήφ πιάνει τα πόδια του Κυρίου, προκειμένου να τα τυλίξει στην σινδόνα. Πίσω από τον λίθο στέκεται ο Ιωάννης, ο οποίος ασπάζεται το χέρι Του, και δίπλα του θρηνούσες οι άγιες γυναίκες Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία του Ιωσή. Στην ζώνη κάτω από την κεντρική παράσταση εικονίζονται τέσσερεις γονατιστοί άγγελοι, εκ των οποίων οι δύο κρατούν ριπίδια. Παρόμοια είναι η διακόσμηση της ανώτερης ζώνης, όπου έχει προστεθεί ένας πέμπτος άγγελος, που κρατάει μαντήλι για να σκουπίσει τα δάκρυά του. Τις γωνίες καταλαμβάνουν τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ενώ στις ταινίες των τόξων που τα περικλείουν βρίσκεται κεντημένος ο επινίκιος ύμνος «ΑΔΟΝΤΑ, ΒΟΩΝΤΑ, ΚΕΚΡΑΓΟΤΑ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑ». Η παράσταση περιβάλλεται από δύο πλαίσια· στο εσωτερικό από αυτά έχει τοποθετηθεί η αναθηματική επιγραφή του επιταφίου, η οποία μας πληροφορεί ότι κατασκευάστηκε στα 1651-2, ως δωρεά του διακεκριμένου ηγεμόνα της Μολδαβίας Βασιλείου Λούπου και της συζύγου του προς την μολδαβική μονή της Αναλήψεως, την λεγόμενη Golia.