«Δοξαστικό» προς την Παναγία στο προστώο της Μονής έτος 1858


11.05.2011

Το προστώο της μοναδικής εισόδου προς την Μονή τοιχογραφήθηκε στα 1858 από τον μοναχό Νικηφόρο, αδελφό και μαθητή του  Ιωάσαφ από το Καρπενήσι, υπό την επίβλεψη του αρχιμανδρίτου  Ιωαννικίου του Κυπρίου ο οποίος υπήρξε και ο κύριος οικονομικός χορηγός των τοιχογραφιών.  Ο τελευταίος, που ήταν μορφωμένος και προστάτης τώ γραμμάτων, φαίνεται οτι επηρέασε αισθητά το εικονογραφικό πρόγραμμα της φιάλης.  Η σύνθεση που διακοσμεί το προστώο είναι ένα «δοξαστικό» προς την Θεοτόκο, την προστάτιδα της Μονής Βατοπαιδίου.

Αρχικά παριστάνονται οι αρχαίοι σοφοί  Αριστοτέλης , Σοφοκλής , «Θούλης βασιλέας της Αιγύπτου» , Απολλώνιος , «Σεβίλα»  και Πλάτων.  Η συγκεκριμένη παράσταση αποτελεί το τελευταίο δείγμα απεικονίσεως σοφών από την βυζαντινή τέχνη. Στην συνέχεια εικονίζονται υμνογράφοι που ύμνησαν την Παναγία, προφήτες που προείπαν τον ερχομό του Κυρίου διά της Θεοτόκου, ο Ευαγγελισμός και στην οροφή η  Αγία Τριάδα.

Οι τοιχογραφίες της οροφής του προστώου της εισόδου στη Μονή (1858)
Ο σοφός Αριστοτέλης
Ο σοφός Σοφοκλής
Ο σοφός «Θούλης βασιλεύς της Αιγύπτου»
Ο σοφός Απολλώνιος
Η σοφή «Σεβίλα»