Οίκος των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στην ανοικτή στοά του καθολικού, 1704


15.12.2017

Στην τοιχογραφία παριστάνονται και οι εικοσιτέσσερις οίκοι των Χαιρετισμών της Θεοτόκου , οι οποίοι μαζί με την Δέηση, την παράταξη των στρατιωτικών αγίων, την Δευτέρα Παρουσία και την Γοργοεπήκοο συνιστούν την μεγάλη σύνθεση που διακοσμεί τον ανοικτό τοίχο της ανοικτής στοάς στην πρόσοψη του καθολικού. Η σύνθεση κατασκευάστηκε στα 1704 καί, παρότι δεν αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα της αγιορειτικής ζωγραφικής του 18ου αιώνα, εντυπωσιάζει για την διάταξη των πέντε θεμάτων της, τα οποία μπορεί να βλέπει κανείς όλα μαζί. Στις σκηνές διακρίνονται μακρινές επιδράσεις της κρητικής εικονογραφίας και τεχνοτροπίας.