Στηθαίες μορφές μαρτύρων από το παρεκκλήσιο της Παραμυθίας, 1677/78


15.12.2017

Ταινία με στηθαίες μορφές μαρτύρων, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε μετάλλια που σχηματίζονται από αλληλοπλεκόμενες κληματίδες . Ταινίες αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν για να διαχωρήσουν τις εικονογραφικές ζώνες του παρεκκλησίου της Παραμυθίας. Το παρεκκλήσιο τοιχογραφήθηκε στα 1677/78 με δαπάνες του μητροπολίτου Λαοδικείας Γρηγορίου. Ο άγνωστος ζωγράφος της Παραμυθίας ακολούθησε το θεματολόγιο και την εικονογραφία της κρητικής σχολής, έδειξε όμως ιδιαίτερη διακοσμητική διάθεση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει συνωστισμό με το πλήθος των παραστάσεων και των δευτερευόντων στοιχείων που χρησιμοποίησε. Ο ζωγράφος δεν αποκλείεται να ταυτίζεται με τον ιερομόναχο Μακάριο Καλλιέργη, ο οποίος σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες εργάστηκε στην Μονή τρία χρόνια αργότερα.