Τοιχογραφία της Εμφανίσεως του Χριστού στην Μαγδαληνή και η κτητορική επιγραφή του νάρθηκα, δεκαετία του 1840· η παράσταση, 1312 και 1819· η επιγραφή


11.05.2011

Η παράσταση της μεταναστάσιμης εμφανίσεως του Χριστού στην Μαγδαληνή βρίσκεται στον νάρθηκα του καθολικού και κατασκευάστηκε στην δεκαετία του 1840 από τον ζωγράφο Ματθαίο Ιωάννου από την Νάουσα. Ακριβώς κάτω από την σύνθεση βρίσκεται η κτητορική επιγραφή τοιχογραφήσεως του νάρθηκα κατά τα έτη 1312 και 1819. Ουσιαστικά το περιεχόμενο της παλαιότερης κτητορικής επιγραφής ενσωματώθηκε με μικρές παραλλαγές στην νέα. Οι εργασίες του 1819 αφορούν κάποιες απαραίτητες συμπληρώσεις και επιζωγραφίσεις των αρχικών τοιχογραφιών, οι οποίες υπέστησαν ζημιές κατά την διάνοιξη παραθύρων προς το μεσονυκτικό και την διάνοιξη ή διεύρυνση μίας εισόδου προς το διαβατικό της Αντιφωνήτριας. Η διακριτική επέμβαση στην ζωγραφική του νάρθηκα πραγματοποιήθηκε από τον Βενιαμίν Γαλατσιάνο και τους «αυταδέλφους» του. Οι ίδιοι καλλιτέχνες διακόσμησαν τις οψεις των τόξων με στηθαίες προτομές αγίων μέσα σε μετάλλια, όπως αυτά που διακρίνονται πάνω από την παράσταση της μεταναστάσιμης εμφανίσεως του Χριστού.

Η σωζόμενη κτητορική επιγραφή που αναφέρεται στην τοιχογράφηση του νάρθηκα του καθολικού κατά τα έτη 1312 και 1819. Η παράσταση με την Μαγδαληνή, ίσως να είναι έργο του Ματθαίου (δεκαετία 1840), ενώ τα μετάλλια είναι έργο των Γαλατσιάνων (1819)