Τοιχογραφία της Υπαπαντής στο καθολικό της Μονής, έτος 1789


11.05.2011

Η παράσταση της Υπαπαντής ανήκει στις συνθέσεις εκείνες του κυρίως ναού του καθολικού, οι οποίες επισκευάστηκαν στα 1789, αφού καταστράφηκαν εν μέρει από την υγρασία και από τον σχηματισμό μίας ρωγμής. Ορισμένες τοιχογραφίες, όπως αυτή της Υπαπαντής, επιζωγραφήθηκαν εν μέρει, προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαία χρωματική αίσθηση, ενώ κάποιες άλλες, όπως η Γέννηση του Χριστού, συμπληρώθηκαν στα κατεστραμμένα τμήματά τους. Οι επιδιορθώσεις αυτές έγιναν με την μέριμνα του σκευοφύλακα Φιλοθέου και με την χρηματοδότηση του ιερέως Ιωάννου από το κάστρο του Γησβέρου ( Ισβόρου, σημ. Στάγειρα) Χαλκιδικής και των υιών του Χριστοδούλου και Βασιλείου, οι οποίοι συνεργάζονταν με την Μονή Βατοπαιδίου. Το έτος πραγματοποιήσεως των εργασιών και η τεχνοτροπία των τοιχογραφιών που συμπληρώθηκαν καθιστούν πιθανή την περίπτωση να αποτελούν έργο του μοναχού και ζωγράφου Μακαρίου Γαλατσιάνου.

Απόσπασμα από την παράσταση της Υπαπαντής στο καθολικό (επιζωγράφηση του 1789)