Τοιχογραφία της Κοιμήσεως του οσίου Εφραίμ του Σύρου στην τράπεζα της Μονής, 1786


11.05.2011

Η τοιχογραφία της Κοιμήσεως του οσίου Εφραίμ του Σύρου βρίσκεται στην βόρεια κεραία της σταυρόσχημης τράπεζας της Μονής. Η νεόχτιστη τράπεζα διακοσμήθηκε, σύμφωνα με την επιγραφή ιστορήσεώς της, από τον μοναχό Μακάριο Γαλατσιάνο στα 1786. Το εικονογραφικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ετσι, παρότι απουσιάζουν οι σκηνές με αθλήσεις μαρτύρων, η συγκεκριμένη πολυπρόσωπη σύνθεση καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο.

Η κοίμηση του οσίου Εφραίμ του Σύρου στη βόρεια κεραία του σταυρού της τράπεζας (1786)
Λεπτομέρεια -Η κοίμηση του οσίου Εφραίμ του Σύρου στη βόρεια κεραία του σταυρού της τράπεζας (1786)