Τοιχογραφία της Ρίζας του Ιεσσαί και της Βρεφοκρατούσας στην τράπεζα της Μονής 1786


15.12.2017

Η τοιχογραφία της Ρίζας του Ιεσσαί, εντός της οποίας δεσπόζει η ένθρονη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος, βρίσκεται στην κύρια (ηγουμενική) κόγχη της σταυρόσχημης τράπεζας της Μονής. Η νεόχτιστη τράπεζα διακοσμήθηκε, σύμφωνα με την επιγραφή ιστορήσεώς της, από τον μοναχό Μακάριο Γαλατσιάνο στα 1786. Το εικονογραφικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ξεχωριστική έμφαση δίνεται στις παραστάσεις της Θεοτόκου, η οποία φαίνεται να κυριαρχεί στον χώρο. Η τέχνη του Μακαρίου είναι σαφώς επηρεασμένη από τις καλλιτεχνικές τάσεις που εισήγαγαν τον 18ο αιώνα στο Αγιο Ορος οι Ηπειρώτες ζωγράφοι.