Τοιχογραφία του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και των Βατοπαιδινών μοναχών στον νάρθηκα του καθολικού, 1312 και συμπλήρωση στα 1819


11.05.2011

Η παράσταση εμφανίζει τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, καθώς κινείται προς την «κλίμακα» ακολουθούμενος από ομάδα Βατοπαιδινών μοναχών . Η ξεχωριστή αυτή σύνθεση βρίσκεται στον νάρθηκα του καθολικού και φιλοτεχνήθηκε στα 1312. Κατά την διάνοιξη ή διεύρυνση μίας εισόδου προς το διαβατικό της Αντιφωνήτριας η παράσταση υπέστη ζημιές, οι οποίες επιδιορθώθηκαν από τον Γαλατσιάνο ζωγράφο Βενιαμίν και τους «αυταδέλφους» του. Η διακριτική επέμβαση των καλλιτεχνών αυτών περιορίστηκε στο κάτω μέρος της συνθέσεως, όπου ξαναζωγράφησαν το πορτραίτο του αγίου Ιωάννου και των τεσσάρων πρώτων μοναχών. Οι νέες μορφές προσαρμόστηκαν με ακρίβεια στην παλαιά παράσταση, έτσι ώστε η δεύτερη φάση τοιχογραφήσεως να διακρίνεται μόνο από την γραμμή ενώσεως των δύο τμημάτων. Είναι πιθανό οι απεικονίσεις των τεσσάρων πρώτων μοναχών να αποτελούν προσωπογραφίες συγκεκριμένων προσώπων της εποχής, κάτι που ισχύει αλλωστε για τις μορφές του 1312.

Η παράσταση του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και των Βατοπαιδινών μοναχών που τον ακολουθούν καθώς κινείται προς την «κλίμακα». Διακρίνεται καθαρά η γραμμή συμπληρώσεως από τους Γαλατσιάνους (1819) του τμήματος της παραστάσεως του 1312 που καταστράφηκε προκειμένου να διευρυνθεί (ή να διανοιγεί;) η είσοδος προς το διαβατικό της Αντιφωνήτριας