Τοιχογραφία του Αγίου Νικοδήμου στην τράπεζα της Μονής, 1786


15.12.2017

Η τοιχογραφία του Αγίου Νικοδήμου, δοχειάρη της Μονής Βατοπαιδίου, βρίσκεται στην δυτική κεραία της σταυρόσχημης τράπεζας της Μονής.